BIYIBI Leather  Co. ltd.Guangzhou

Office Add: No11-12Storey D5 Unit Baiyun World Leather Trading Centre No1000 JieFang(North)Guangzhou

Tel:86-20-86267318、86267368

Fax:86-20-86267338


E-mail:bibi@biyibi.net.cn


查看大图